Kucharscy Consulting - Adam Kucharski


Oferujemy usługi doradcze i wdrożeniowe w zakresie rozwiązań Financial Performance Management dla grup kapitałowych o zasięgu krajowym i międzynarodowym w celu istotnego usprawnienia procesów grupowego raportowania statutowego i zarządczego. Wspieramy grupy kapitałowe we wdrożeniu zaawansowanych rozwiązań informatycznych z linii IBM Analytics, w tym IBM Cognos Controller, IBM Planning Analytics (TM1) oraz CERTENT Disclosure Management.

Nasi eksperci posiadają wieloletnie doświadczenie we wdrożeniu różnorodnych systemów informatycznych (systemy klasy ERP, systemy raportujące, systemy do kalkulacji konsolidacji statutowej i zarządczej) oraz rozległą wiedzę z zakresu polskich i międzynarodowych standardów sprawozdawczości (IFRS/IAS, PL GAAP, US GAAP), zasad organizacji rachunkowości i kontroli wewnętrznej, kontrolingu i budżetowania.

W unikalny sposób łączymy interdyscyplinarną wiedzę dotyczącą zastosowania informatyki w biznesie z wiedzą z zakresu sprawozdawczości finansowej i zarządczej, rachunkowości, podatków i audytu. Zapewniamy kompleksowy charakter wdrażanych koncepcji, co pozwala zintegrować dane statutowe i zarządcze, historyczne i planowane zarówno z perspektywy grupy kapitałowej jak i na poziomie poszczególnych segmentów biznesowych.

Zapraszamy do współpracy.

 

Adam Kucharski                                         Natalia Kucharska
adam@kucharscy-consulting.pl             
natalia@kucharscy-consulting.pl

Polityka prywatności